INNOSTUKSESTA

”Innostus on tulevaisuuden arvonluoja, inhimillisen pääoman tärkein aines. Se hakkaa ahkeruuden ja älykkyydenkin.” Marja-Liisa Manka, työhyvinvoinnin professori

Uskomme, että organisaation menestyksessä on lopulta kyse ihmisten innostuksesta työtään kohtaan. Ilman ihmisten paloa, motivaatiota ja halua antaa parasta potentiaaliaan työhönsä on turha odottaa myöskään tuloksia.

Innostus-valmennus syntyi inspiraatiosta jakaa osaamistamme siitä, kuinka yhteistä innostusta voi virittää, synnyttää ja kasvattaa. Keskeinen tekijä innostuksessa on vuorovaikutus; niin ihmisen sisäinen kuin organisaation keskinäinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus voi lannistaa tai kohottaa, passivoida tai innostaa.

Missiomme onkin auttaa suomalaisia työyhteisöjä löytämään vahvuus, ilo ja innostus sisältään ja vahvistamaan sitä innostavalla vuorovaikutuksella. Vuorovaikutteisissa valmennuksissa työstetään keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta, energian suuntaamista sekä tunnelmaan vaikuttamista.

Valmennusmetodimme on toiminnallinen ja perustuu yhdessä kokemiseen ja kokemuksen kautta oivaltamiseen. Valmennukset pohjautuvat pääasiassa soveltavan improvisaation ja rakentavan vuorovaikutuksen oppeihin sekä ymmärrykseen aivojen usein tiedostamattoman reagoinnin ja alitajuisten uskomusten ja pelkojen merkityksestä vuorovaikutuksessa ja totutuissa reagointitavoissa. Valmennuksissa muun muassa nauretaan paljon yhdessä, sillä nauru tutkitusti lisää keskinäistä luottamusta ja vähentää vuorovaikutustilanteissa koettua stressiä. Improvisaatiomaailmassa olemme oppineet, miten toisiinsa luottavat, rakentavan vuorovaikutuksen periaatteilla kommunikoivat ihmiset voivat sukeltaa ilman käsikirjoitusta luomaan yhdessä huikeita luomuksia.

Innostus edellyttää luottamusta, joka rakennetaan joka päivä vuorovaikutuksessa. Mikäli haluat innostuksen voiman teidänkin organisaationne vuorovaikutukseen, autamme mielellämme.