PALVELUT

Tarjoamme työyhteisöjen vuorovaikutusta kehittäviä valmennuksia, jotka auttavat pääsemään hyvään vireeseen, lisäämään motivaatiota ja parantamaan työpäivien tunnelmaa. Valmennustemme missiona on innostusta vahvistamalla auttaa lisäämään tuottavuutta.

Innostus-valmennus

  • vahvistaa positiivista energiaa
  • kehittää vuorovaikutustaitoja
  • parantaa viestintää ja tiedonkulkua
  • lisää motivaatiota ja työtehoa
  • vahvistaa keskinäistä arvostusta ja luottamusta
  • tukee innovointia ja uuden luomista
  • sujuvoittaa yhdessä kehittämistä
  • lisää joustavuutta ja myötätuntoa
  • parantaa hyvinvointia ja tyytyväisyyttä

Näihin kaikkiin organisaation sisäisen vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa!

Jokainen työyhteisö on omanlaisensa, näinpä jokaisen menestyskin rakennetaan yksillöllisesti. Olemme luoneet kehykset erilaisille Innostus-valmennuksille, joihin voidaan tuottaa kunkin tarpeita vastaavaa sisältöä ja harjoituksia.

Innostava vuorovaikutus

Avaa innostuksen voimaa työyhteisön menestyksen moottorina ja työn tuottavuuden lisääjänä. Oivalluttaa innostavan vuorovaikutuskulttuurin luomisen edellytyksistä ja tarjoaa työkaluja oman ja tiimin vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Noin 1-3 h puheenvuoro tai koulutus

 

Innostuneen työyhteisön avaimet

Kuorii esiin työyhteisön vahvuudet ja luo pohjaa rakentavalle ja luovuutta tukevalle innostavalle vuorovaikutukselle. Tarjoaa oivalluksia ja työkaluja fiiliksen parantamiseen. Lue lisää

Yhden päivän 3-6 h osallistava valmennus, jonka voi laajentaa 3-6 kerran valmennusohjelmaksi

 

Viritä innostus ja luovuus

Virittää porukan vuorovaikutuksen ideointia, kehittämistä ja ongelmanratkaisua tukevalle taajuudelle. Purkaa turhan jännityksen, rajoittavat roolit ja muut luovuuden esteet. Lue lisää

Noin 1 h innostava sessio esimerkiksi tiimipäivän startiksi

 

Innostu kameran edessä

Auttaa asiantuntijoita, kouluttajia ja vaikuttajia löytämään luottamuksen ja varmuuden omaan esiintymiseen videolla. Purkaa jännitystä ja lisää rentoutta ja iloa kameran edessä olemiseen. Lue lisää

Valmennus ryhmille tai yksilövalmennuksena